در مقالات قبلی دوام پلاست به مفاهیم پایه ای ( گرانول چیست، گرانول پلی اتیلن، گرانول پلی پروپیلن و...) پرداختیم. از آنجا که گرانول متشکل از مواد پلیمری نو و بصورت دانه دانه ای است. اما گرانول مواد بازیافتی هم از لحاظ ظاهری بشکل دانه دانه ای می باشد اما پایه ساخت آنها از مواد بازیافتی می باشد . به این معنی که گرانول بازیافتی علاوه بر پلیمر از ضایعات بازیافتی مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن و دیگر پلاستیک های قابل بازیافت ساخته می شوند که مصرف خاص خود را دارد.

انواع گرانول مواد بازیافتی :

گرانول بازیافتی انواع مختلفی دارند که بصورت: گرانول پلاستیک (گرانول بادی، گرانول تزریقیمواد آسیابی و مواد راگا تقسیم می شوند.

 

https://davamplast.com